Koherentnego życia! :)

Dzieci i młodzież

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to sesje trwające 50 min. Poprzedzone konsultacjami psychologicznymi, mającymi na celu omówienie problemu, z jakim zgłasza się klient, zebranie wywiadu oraz ustalenie celu pracy i częstotliwości spotkań. Przed rozpoczęciem regularnej psychoterapii klient otrzymuje kontrakt, w którym opisane są warunki współpracy. Podpisując, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W razie wątpliwości albo uwag praktykujemy omówienie poszczególnych punktów podczas sesji.

W swojej ofercie mamy psychoterapie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Pracujemy w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz w oparciu o indywidualnie wybierane metody, w których jesteśmy wykwalifikowani. Najważniejsza jest dla nas relacja, oparta na wzajemnym zaufaniu i szczerości, gdyż wierzymy, że to ona może być początkiem prawdziwej i trwałej zmiany.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – cykl 10 spotkań rówieśniczej terapii grupowej, podczas których dzieci uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje międzyludzkie, jak radzić sobie z przeżywaniem różnorodnych emocji oraz jak reagować, w różnych sytuacjach społecznych.

Nabór do odpowiedniej grupy wiekowej jest ogłaszany na początku roku szkolnego bądź kalendarzowego. Program spotkań jest dostosowywany do danej grupy wiekowej oraz wstępnie określonych sytuacji problemowych, zgłoszonych przez rodziców podczas spotkania kwalifikującego. Trening odbywa się w małych grupach (4-8 osób).

Zajęcia terapeutyczno-ogólnorozwojowe dla dzieci

Zajęcia terapeutyczno-ogólnorozwojowe dla dzieci – zajęcia wspomagające rozwój, odbywające się najczęściej jeden lub dwa razy w tygodniu. Po wstępnej ocenie funkcjonowania dziecka na podstawie obserwacji, diagnozy i dostarczonej przez rodzica dokumentacji, opracowywany jest program na najbliższe spotkania. Po osiągnięciu zamierzonych celów program jest modyfikowany. Na zajęciach wspomagane są różne obszary m.in. mowa/komunikacja, rozwój psychoruchowy/ruchowy, poznawczy.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi – cykl 10 spotkań grupowych, podczas których rodzice wymieniają się swoimi doświadczeniami, związanymi z występującymi u ich dzieci trudnościami. Spotkania mają również charakter psychoedukacyjny, ponieważ terapeuta stara się znaleźć rozwiązania omawianych trudności i dać wsparcie rodzicom. Pomocne mogą okazać się ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości, umiejętności komunikacyjnych czy zachowań asertywnych. Ważne jest, aby rodzice zadbali również o siebie i w natłoku terapii/rehabilitacji dziecka pamiętali o swoich potrzebach.

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne

oferta zajęć cyklicznych dla klubokawiarni, żłobków, przedszkoli i szkół. Typ i forma zajęć dostosowana indywidualnie i przesyłana drogą mailową.

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z naszymi newsami!

Nie spamujemy :) Przeczytaj naszą politykę prywatności.