Koherentnego życia! :)

Nasz zespół

Weronika Pająk-Kruszewska

Psycholog z powołania, pedagog specjalny, logopeda oraz psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującego do certyfikatu.

Ma w sobie ciepło, empatię i niekończące się pokłady cierpliwości. Posiada spokojne usposobienie, czym zjednuje sobie ludzi. Już przy pierwszym kontakcie budzi zaufanie. Akceptuje, wspiera i rozumie, ale też stawia granice, co sprawia, że podczas terapii młody człowiek może doświadczyć stabilnej więzi i poczucia bezpieczeństwa. Ze spotkań z klientami czerpie energię i inspirację do dalszych działań. Pracuje na relacji, bo bez niej wszelkie działania terapeutyczne mają wielokrotnie mniejszą moc sprawczą. Stara się, aby podczas terapii druga osoba była zaciekawiona i widziała sens w tym co robi, do czego wspólnie dążą. Rodzice są dla niej skarbnicą wiedzy o swoim dziecku – to oni znają swoje dziecko najlepiej. Na pojawiające się trudności stara się spojrzeć całościowo i chętnie korzysta z wiedzy innych specjalistów. Swoją wiedzę i umiejętności na bieżąco poszerza. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.

Obszary pracy terapeutycznej:

Wcześniejsze i obecne doświadczenie zawodowe:

 • psycholog dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym PRO AUTISM
 • terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • psycholog szkolny i przedszkolny
 • badacz naukowy w projektach Uniwersytetu Warszawskiego
 • nauczyciel wspomagający dzieci ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej i gimnazjum
 • terapeuta dzieci z autyzmem w Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku oraz podczas współpracy z Fundacją Prodeste
 • współautorka artykułów naukowych
 • praktykantka/stażystka w takich miejscach jak: Oddział Kliniczny Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Łodzi, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla osób niesłyszących i słabosłyszących we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu we Wrocławiu, Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci Wydziału Psychologii UW, Internat dla osób głuchoniemych i niedosłyszących w Warszawie

Ukończyła:

 • studia podyplomowe z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego
 • studia podyplomowe z Logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT w Warszawie rekomendowanaprzez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB
 • studia licencjackie z Pedagogiki Specjalnej (specjalności: Wychowanie Przedszkolne i Surdopedagogika) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego kierunek Psychologia Kliniczna Dziecka

Dodatkowe kursy / szkolenia / konferencje:

 • Konferencja: Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie?
 • Szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych TUS
 • Szkolenie: Psycholog szkolny edycja X
 • Szkolenie: Szkoła wolna od dopalaczy
 • Warsztat: Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży
 • Seminarium: Operacja Leń – w poszukiwaniu zaginionej motywacji do nauki
 • Konferencja: Autyzm. Seksualność. Dylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków
 • Seminarium: Agresja w szkole – jak jej przeciwdziałać i sobie z nią radzić?
 • Szkolenie: Nadmierna złość – problem wielu zaburzeń. Terapia w paradygmacie poznawczo-behawioralnym
 • Szkolenie: Trudne zachowania, pozytywne podejście
 • Międzynarodowa konferencja: Autyzm – specyficzne potrzeby, kompleksowa terapia
 • Konferencja: Ojciec do bicia? Wokół problematyki ojcostwa w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dzieci
 • Konferencja: Autyzm – współczesne metody terapii

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z naszymi newsami!

Nie spamujemy :) Przeczytaj naszą politykę prywatności.