Koherentnego życia! :)

Regulamin Sklepu Internetowego centrumkoherencja.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem centrumkoherencja.pl prowadzony jest przez Gabinet Psychologiczny KOHERENCJA Joanna Głowacka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7811695962 oraz numerem REGON: 302506645, z siedzibą pod adresem Uzdrowiskowa 21/24, 72-600 Świnoujście.
 2. Sklep oferuje cyfrowe nagrania dźwiękowe oraz inne produkty dostępne w formie cyfrowej.
 3. Korzystanie ze sklepu, w tym dokonywanie zakupów, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupu w Sklepie.
 2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sklep – serwis internetowy działający pod adresem centrumkoherencja.pl.
 4. Sprzedawca – Gabinet Psychologiczny KOHERENCJA Joanna Głowacka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Psychologiczny KOHERENCJA.

§3 Oferta i realizacja zamówień

 1. Oferta Sklepu zawiera informacje o dostępnych cyfrowych nagraniach dźwiękowych oraz innych produktach cyfrowych.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu.
 3. Po dokonaniu płatności, Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia oraz dostęp do zakupionych produktów cyfrowych.

§4 Płatności i dostawa

 1. Płatności za zamówione produkty cyfrowe są przyjmowane za pośrednictwem systemu płatności online.
 2. Dostęp do zakupionych produktów cyfrowych zostaje udzielony natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia płatności.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku produktów cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, po rozpoczęciu ich pobierania lub korzystania z nich.

§6 Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w przypadku niezgodności usług z umową.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Polityka prywatności.
 2. Sklep wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.

§8 Prawa autorskie

 1. Treści oferowane przez Sklep są chronione prawem autorskim. Ich używanie poza zakresem dozwolonego użytku może być naruszeniem przepisów.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w Sklepie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§10 Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: koherencja@icloud.com lub telefonicznie pod numerem: +48 663 030 328.

Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2024

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z naszymi newsami!

Nie spamujemy :) Przeczytaj naszą politykę prywatności.